blue white and red flag on gray concrete wall
blue white and red flag on gray concrete wall

LAYUNIN

Ang aming layunin ay matagumpay na suportahan at idirekta ang madiskarteng pagpapalawak ng aming mga kliyente sa loob at pagitan ng Europa at Asya.

ANG AMING SERBISYO

Pagtatatag at/o pagpapalago ng negosyo sa mga lugar na banyaga sa aming mga kliyente. Nagsisilbi kami bilang mga project manager, facilitator, incubator at pansamantalang manager. Nag-aalok kami ng mga serbisyo sa paglalakbay sa negosyo, kabilang ang mga tagasalin, at ginagamit ang mga Free Trade Agreement para sa kapakinabangan ng aming mga kustomer.

MGA BANSA at INDUSTRIYA

Nakatuon kami sa komersyal na kalakalan ng mga produktong pang-industriya at negosyo-sa-negosyo.

Switzerland, South Korea, Germany, Malaysia, Austria, Italy, France at Pilipinas ay kabilang sa aming mga merkado.

CONTACT

Kung gusto mong talakayin ang isang proyekto, maaari mo kaming tawagan sa

info@uhagswiss.com